Zie Nieuws

In Memoriam Henk Prins

Droevig hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 81-jarige leeftijd van Henk Prins. 

Vanaf 24 oktober 1966 is hij in dienst getreden als Technicus bij de Centrale Technische Dienst van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Later werd hij Laboratoriumtechnicus bij de vakgroep Quantum Elektronica (nu Laser Physics and Nonlinear Optics) van de faculteit Technische Natuurkunde. Hier heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en bouw van menig nieuw type laser, waar zijn interesse vooral bij de continue lasers lag. Daarnaast zette hij zich graag in als lid van het calamiteitenteam EL/TN. Wij zullen hem blijven herinneren als een gedreven technicus, met passie voor zijn werk. Voor vele promovendi en studenten was hij naast technicus ook een gewaardeerd vaderfiguur.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente,
Hoogleraren, medewerkers, promovendi en studenten