Medical Cell Biophysics (MCBP)

De vraag vanuit de medische wereld naar bloedcel gebaseerde diagnostiek en behandelingen neemt drastisch toe. Karakterisatie van bloedcellen wordt steeds belangrijker bij de diagnose en therapie/behandel keuze van ziektes. Het resultaat is een grote behoefte aan gevoeliger en specifiekere, maar ook simpeler en snellere bloedcel telling, en karakterisatie technologie. Multidisciplinair onderzoek op het gebied van bloedcel en moleculaire biologie, biofysica, chemie, nanotechnologie, werktuigbouwkunde en geneeskunde worden toegepast om tot innovaties te komen die de behandeling van ziektes kunnen verbeteren. Binnen dit onderzoek worden studenten vanuit verschillende disciplines aangemoedigd en voorzien van de middelen om vaardigheden zoals wetenschappelijk denken, experimenteren en presenteren te ontwikkelen. Een groot onderdeel van het onderzoek is erop gericht om kanker beter te begrijpen en technologie te ontwikkelen die bijdraagt tot betere diagnose en behandeling van kanker. Daarbij ligt de aandacht bij detective en karakterisatie van tumor cellen of kanker cellen en fragmenten die zich in de bloedbaan bevinden.

Meer informatie over onze vakgroep is beschikbaar op onze Engelstalige website.

MCBP Vakgroep Foto September 2015

Medische Cel Bio-Fysica Logo