Zie Organisatie

Wie, wat, waar ?

In de onderstaande tabel is te vinden bij welke personen je binnen de opleiding TN/APH moet zijn voor verschillende vragen. De gegevens van de personen zijn te vinden via Vind personen op de website van de UT.

Naam

Functie

Vragen over/voor

Stefan Kooij

Opleidingsdirecteur TN/APH

Toelating opleiding

Brigitte Tel

Opleidingscoördinator

Studieadviseur
HBO coördinator

Algemene vragen opleiding
Inschrijving module(onderdelen) 
Studiebegeleiding
Instroom HBO, dubbelprogramma, minor, plusprogramma

Jeroen Verschuur

Secretaris Examencommissie
Hoofd practica TNW 

Examencommissie
Practica TNW

Edwin Lodder

Jr. Opleidingscoördinator

Diploma-uitreiking
Leerstoelvoorlichting
Cijferregistratie

BOZ-TNW-TN
Anita Weise

Administratieve kant opleiding

Cijfergegevens
Aanvraag diploma
Indienen stukken examencommissie

Betty Folkers

Stage coördinator

Stage/studeren in het buitenland 

Rik Akse

Coördinator Internationalisering

Buitenlandse instroom

Frieder Mugele

Voorzitter Examencommissie


Hans Kanger

Voorzitter OLC-TN


Henk van den Hengel

Voorzitter OKC-TN
Contactpersoon OER

Kwaliteitszorg algemeen
Onderwijs & Examenreglementen

Jelle van der Meulen

Docent

Colloquium Doctum
VWO deskundige

Boukje Vreman

Communicatiemedewerker TN

Voorlichtingsactiviteiten

Jan van der Veen
Henk Pol

Vakdidacticus natuurkunde
Vakdidacticus natuurkunde

Lerarenopleiding natuurkunde