Zie Organisatie

Wie, wat, waar ?

In de onderstaande tabel is te vinden bij welke personen je binnen de opleiding TN/APH moet zijn voor verschillende vragen. De gegevens van de personen zijn te vinden via Vind personen op de website van de UT.

Naam

Functie

Vragen over/voor

Stefan Kooij

Opleidingsdirecteur TN/APH

Toelating opleiding

Carlijn van Emmerik

Studieadviseur

Algemene vragen opleiding
Studiebegeleiding BSc TN & MSc AP

Dejana Djokovic

Studieadviseur

Algemene vragen opleiding
Studiebegeleiding BSc TN & MSc AP 

Jeroen Verschuur

Secretaris Examencommissie
Hoofd practica TNW 

Examencommissie
Practica TNW

Edwin Lodder

Opleidingscoördinator

Algemene vragen opleiding
Organisatie afstuderen
Diploma-uitreiking
Leerstoelvoorlichting
Cijferregistratie

BOZ-TNW-TN
Anita Weise

Administratieve kant opleiding

Cijfergegevens
Aanvraag diploma
Indienen stukken examencommissie

Betty Folkers

Stagecoördinator

Stage/studeren in het buitenland 

Frieder Mugele

Voorzitter Examencommissie


Hans Kanger

Voorzitter OLC-TN


Henk van den Hengel

Voorzitter OKC-TN
Contactpersoon OER

Kwaliteitszorg algemeen
Onderwijs & Examenreglementen

Jelle van der Meulen

Docent

Colloquium Doctum
VWO deskundige

Simone Bonenkamp

CommunicatiemedewerkerTNW

Voorlichtingsactiviteiten

Jeanine Valster

Communicatiemedewerker TNW

Voorlichtingsactiviteiten

Deborah Vlaanderen-Marx

Communicatiemedewerker TNW

Voorlichtingsactiviteiten

Jan van der Veen
Henk Pol

Vakdidacticus natuurkunde
Vakdidacticus natuurkunde

Lerarenopleiding natuurkunde