Opleidingscommissie TN/AP

De opleidingscommissie TN/AP bestaat uit studenten en stafleden en/of medewerkers. De commissie houdt zich bezig met examenregelingen, het onderwijsprogramma en met de uitvoering daarvan. Ze heeft wettelijk het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan, het hoofd van de faculteit. De geadviseerden mogen de adviezen niet zomaar naast zich neerleggen; als ze deze niet overnemen moeten ze daar gegronde redenen voor hebben en geven. De opleidingscommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata zijn te vinden in de Jaarcirkel van TN/AP. Op dit moment zijn de leden van de OLC-TN/AP:

Voorzitter:

Dr. ir. J.S. (Hans) Kanger (voorzitter)


j.s.kanger@utwente.nl

Personeelsleden:

Prof. dr. K.J. (Klaus) Boller
prof.dr. C. (Claudia) Filippi
Dr. M.M.J. (Marc) Dhalle
Dr. A. (Alvaro) Marin


k.j.boller@utwente.nl
c.filippi@utwente.nl
m.m.j.dhalle@utwente.nl
a.marin@utwente.nl

Studentleden:

M. (Macy) Vreman (per 6/20)
B.M.L. (Bibi) van Strien (per 11/21)
L. (Leon) Goedegebuur (per 1/21)
M.M. (Marel) Vrerink (per 1/21)
B.S.R. (Bram) Leentjens (per 11/21)


m.j.vreman@student.utwente.nl
b.m.l.vanstrien@student.utwente.nl
l.goedegebuur@student.utwente.nl
m.m.vrerink@student.utwente.nl
b.s.r.leentjens@student.utwente.nl

Adviseurs:

Dr. ir. C.I. (Carlijn) van Emmerik (studieadviseur)


c.i.vanemmerik@utwente.nl

Dr. D. (Dejana) Djokovic (studieadviseur)

d.djokovic@utwente.nl

P.A.M. (Renilde) Bonthuis - van Seters (Onderwijskwaliteitscommissie)

p.a.m.vanseters@utwente.nl

K.A.B. (Kai) van den Berg (Commissaris Onderwijszaken Arago)

coz@arago.utwente.nl

Dr. E.S. (Stefan) Kooij (opleidingsdirecteur)

e.s.kooij@utwente.nl

E.A. (Edwin) Lodder  (opleidingscoördinator)

e.a.lodder@utwente.nl

Dr. J.W.J. (Jeroen) Verschuur (secretaris examencommissie)

j.w.j.verschuur@utwente.nl

Emailadres OLC: olc-tn@utwente.nl
Jaarverslagen:
Jaarverslag OLC-TN/AP collegejaar 2017-2018