Opleidingscommissie TN/AP

De opleidingscommissie TN/AP bestaat uit studenten en stafleden en/of medewerkers. De commissie houdt zich bezig met examenregelingen, het onderwijsprogramma en met de uitvoering daarvan. Ze heeft wettelijk het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan, het hoofd van de faculteit. De geadviseerden mogen de adviezen niet zomaar naast zich neerleggen; als ze deze niet overnemen moeten ze daar gegronde redenen voor hebben en geven. De opleidingscommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata zijn te vinden in de Jaarcirkel van TN/AP. Op dit moment zijn de leden van de OLC-TN/AP:

 • Chair
  dr. A. Marin (Alvaro)
  Universitair hoofddocent
 • Staff members
  dr. M.M.J. Dhalle (Marc)
  Universitair hoofddocent
  prof.dr. C. Filippi (Claudia)
  Hoogleraar
  prof.dr.ir. D.A.I. Marpaung (David)
  Hoogleraar
  I.C.W.T.A. van Veldhoven (Imre)
  Docent
 • Student members
  Leon Goedegebuur
  Vice-chair
 • Advisors
  dr. D. van Damme - Djokovic (Dejana)
  Study advisor for Applied Physics
  dr.ir. C.I. van Emmerik (Carlijn)
  Docent & Studie adviseur - Technische Natuurkunde
  E.A. Lodder (Edwin)
  Onderwijscoördinator BSc TN & MSc AP
  dr.ir. J.S. Kanger (Hans)
  Secretary of the Board of Examiners
  P.A.M. Bonthuis - van Seters (Renilde)
  TNW-ESO - Basic BHV + EHBO + PLM
  A.B. Weise (Anita)
  Programme support officer BSc & MSc Applied Physics
  Marthe de Vries
  Commissioner of Educational Affairs Arago

Emailadres OLC: olc-tn@utwente.nl
Jaarverslagen:
Jaarverslag OLC-TN/AP collegejaar 2017-2018
Jaarverslag OLC-TN/AP collegejaar 2020-2021
Jaarverslag OLC-TN/AP collegejaar 2021-2022
Annual Report PC-TN/AP academic year 2022-2023