Organisatie

Examencommissie TN/APH

Formeel is er voor beide examencommissies TN en APH een apart dagelijks bestuur. De samenstelling is echter voor beiden gelijk en bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter:


Prof.dr. F.G. Mugele

f.mugele@utwente.nl

Secretaris:


Dr. J.W.J. Verschuur

j.w.j.verschuur@utwente.nl

Overige leden:


Prof.dr. P.J. Kelly

p.j.kelly@utwente.nl

Prof.dr. S.J.G. Lemay

s.g.lemay@utwente.nl

Dr.ir. H.L. Offerhaus

h.l.offerhaus@utwente.nl

Dr.ir. J.F. Broenink

j.f.broenink@utwente.nl

Adviseurs:


Dr. E.S. Kooij

e.s.kooij@utwente.nl

Ir. B.M. Tel

b.m.tel@utwente.nl

E.A. Lodder 

tn-tnw@utwente.nl

Secretariaat:


A.B. Weise 

BOZ-TN-CES@utwente.nl

De datum waarop de examencommissie bijeen komt en de deadline voor het aanleveren van stukken aan de examencommissie is te vinden in de jaarcirkel.

Aan te leveren stukken kunnen per post (BOZ-TN, Buitenhorst 217/218) of per mail (BOZ-TN-CES@utwente.nl) verstuurd worden. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris.