Zie Over de systemen

OSIRIS: Links, FAQ en handleidingen

QUICKLINKS: DIRECT NAAR OSIRIS

VRAGEN?

Toelichting OSIRIS-modules UT

Universiteit Twente werkt met drie modules van het studentinformatiesysteem OSIRIS. Over deze drie modules vind je op deze webpagina’s meer informatie.

1. OSIRIS Student: wordt uitsluitend gebruikt door de studenten en is voornamelijk bedoeld voor het inschrijven voor cursussen, tentamens en minoren, het bijhouden van de eigen studievoortgang en het raadplegen van de onderwijscatalogus.

2. OSIRIS Docent/Begeleider: deze module wordt nu vooral gebruikt voor het bijhouden en monitoren van de studievoortgang van de studenten. In de toekomst kunnen docenten hierin digitaal vakinformatie en tentamenresultaten aanleveren.

3. OSIRIS Basis: de OSIRIS backoffice is de module waarin alle studentinformatie wordt geregistreerd. Daarmee is het gelijk een waardevolle bron voor informatie t.b.v. opleidings-, faculteits- en/of UT-brede studievoortgang. Meer informatie over rapportages van deze gegevens vind je op de pagina UT-ODS.