Zie UT - OBP Vrouwennetwerk

Organisatie

Logo OBP-VN

Het netwerk is in 2007 van start gegaan met bijna 100 leden. Inmiddels is het aantal leden gegroeid tot een kleine 250. We ontvangen een budget van het CvB voor het organiseren van onze activiteiten.

In het voorjaar van 2012, ruim vier jaar na haar oprichting heeft het OBP Vrouwennetwerk (Ondersteunend en Beheers Personeel Vrouwennetwerk) een stuurgroep gevormd met als doel haar strategie te herformuleren. Deze stuurgroep bestaat uit drie commissies:

Verder beschikbaar: