Zie Nieuws

Twee vernieuwende onderzoeksprojecten via Open Competitie ENW-M

Wetenschapsfinancierder NWO heeft 17 aanvragen in de Open Competitie ENW-M gehonoreerd. Daarbij zitten twee onderzoeken van de UT, namelijk een onderzoek van Matthias Walter (EEMCS) over het versnellen en slimmer maken van Mixed-integer programma's en een onderzoek van Jurriaan Huskens (TNW) naar de aanhechting van het griepvirus. M-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

Making Mixed-Integer Programming Solvers Smarter and Faster using Network Matrices
Dr. Matthias Walter (UT)

Mixed-integer optimalisatie is een techniek om ingewikkelde optimalisatieproblemen op te lossen die zich voordoen bij productieplanning, logistiek of routeplanning. Hoewel bestaande oplossingsbenaderingen al zeer krachtig zijn, beschouwen ze een gegeven mixed-integer optimalisatieprobleem als een black box. In dit onderzoek worden algoritmen ontwikkeld en getest die zo'n probleem analyseren en bekende patronen extraheren. Deze worden uiteindelijk gebruikt om het oplossingsalgoritme te versnellen.

Matthias kan niet wachten om aan de slag te gaan: "Ik ben enthousiast over het verbeteren van praktische oplossingsbenaderingen door wiskundige structuren op een slimme manier te gebruiken."

Influenza A virus receptor engagement, a complex dance with multiple partners 
Dr. Robert de Vries & Prof. dr. Jurriaan Huskens (UU/UT)

Dit onderzoek richt zich op het aanhechtingseiwit van het griepvirus. Het onderzoeksteam gaat het eiwit in verschillende vormen maken, zodat het virus zo goed of juist zo slecht mogelijk wordt nagemaakt. Gebruikmakend van geavanceerde meetapparatuur kan het team vervolgens het mechanisme van aanhechting tot in detail begrijpen. Deze data draagt in de toekomst bij aan veel betere antivirale middelen.

Jurriaan legt uit: "Met dit project kunnen we achterhalen welke schalingswetten er op nanoschaal gelden voor het binden van een virus aan een cel. Dat inzicht zal ons inzicht verbeteren in hoe griep werkt en hoe we ertegen kunnen optreden."

Over Open Competitie ENW-M

De M-subsidie van NWO biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de toekomst. Deze toekenningen vallen binnen het zogenaamde “M-pakket 20-2”, waarvoor in totaal 72 aanvragen zijn behandeld.
Het volledige overzicht van de 17 onderzoeken staat op de website van NWO.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)