Zie Nieuws

NWO-beurzen voor drie UT-onderzoekers

UT-onderzoekers Arnd Hartmanns, Liliana Moreira Teixeira Leijten en Stefan Luding krijgen van wetenschapsfinancierder NWO een zogenaamde ENW-KLEIN beurs voor hun onderzoek. Hartmanns richt zich op de vraag ‘wie verifieert de verificatiesoftware?’, Luding houdt zich bezig met een nieuwe klasse vloeistoffen (capillaire suspensies) en Moreira Texeira Leijten kijkt naar genderverschillen bij artrose.

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen honoreerde in totaal 16 aanvragen in de Open Competitie ENW-KLEIN. Het gaat om beurzen van zo’n 300 duizend euro. KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

Who verifies the verifiers?

Dr. Ing. Arnd Hartmanns (faculteit EEMCS)
Hardware fouten, softwarecrashes, omgevingsgedrag, non-deterministische algoritmes: zeer kritieke systemen in ons leven – zoals treinen, luchtverkeersleiding, elektriciteitsnetwerken, en communicatie-infrastructuur – hebben allemaal te maken met kansverdelingen. Zogenaamde probabilistische verificatie-software kan waarden uitrekenen zoals de gemiddelde time-to-failure, de verwachte energieconsumptie, of de kans dat een systeem weer herstelt van een probleem. Maar is deze verificatie-software wel vrij van fouten? In dit project legt Hartmanss probabilistische verificatie-algoritmes wiskundig vast, bewijst hij hun correctheid met behulp van interactive theorem-proving, en genereert hij uitvoerbare software die correct-by-construction is. Dan is er eindelijk probabilistische verificatiesoftware die ook zelf is geverifieerd.

Gendered chips for healthy knees and hips

Dr. Liliana Moreira Teixeira Leijten (faculteit TNW)
Een veelvoud aan goedgekeurde medicijnen en behandelingen hebben weinig tot geen therapeutisch effect op de vrouwelijke bevolking. Dit komt voornamelijk doordat onderzoek naar ziekten en medicijnen uitsluitend gericht is op de mannelijke bevolking. Artrose (OA) is een chronische ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft, waarbij genderverschillen nog niet worden begrepen of in overweging worden genomen bij het ontwikkelen van behandelingen. Dit project stelt een nieuwe benadering voor om de genderverschillen in artrose te begrijpen op basis van een micro-fysiologisch (mannelijk versus vrouwelijk) model van het menselijk gewricht. Dit model zal bijdragen tot een beter begrip van het ontstaan en de progressie van OA, om geslachts-effectieve geneesmiddelen te ontwikkelen.

CAPMAT: Next generation MATerials via controlled CAPilary suspensions

Prof. dr. Stefan Luding (faculteit ET)
Capillaire suspensies zijn een nieuwe klasse van vloeistoffen die de kostenefficiënte en milieuvriendelijke productie van innovatieve materialen, met immense maatschappelijke en industriële waarde, mogelijk maken. Onderzoekers binnen dit project zijn de eersten die multischaal numerieke modellen en experimentele protocollen ontwikkelen om daarmee het reologisch gedrag van capillaire suspensies volledig te begrijpen, te voorspellen en te sturen.

Over Open Competitie ENW-KLEIN

KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de toekomst.

Meer info over de KLEIN-subsidies op de website van NWO.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)