Zie Nieuws

NWO-Vidi van 800.000 euro voor 2 UT-onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan twee onderzoekers van de Universiteit Twente een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Het gaat om Tatiana Filatova en Rebecca Saive. Met deze beurs kunnen de beide laureaten de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Prof. dr. Tatiana Filatova - A SOCIAL TIPPING POINT: climate-resilient futures through transformational adaptation
Department of Governance and Technology for Sustainability (CSTM), faculteit BMS

Tatiana Filatova richt zich binnen dit project op een meer fundamenteel begrip van sociale omslagpunten in het beleid rondom klimaatverandering. Ze gaat methoden en rekenmodellen ontwikkelen die rekening houden met de sociaaleconomische dynamiek in modellen voor klimaatverandering. Hiermee kan ze beleidsmakers ondersteunen in hun werk zodat zij beslissingen rondom klimaatverandering beter kunnen onderbouwen.
Volgens Filatova is gebleken dat toenemende gevolgen van klimaatverandering niet kunnen worden aangepakt met conventionele maatregelen. Het hedendaagse klimaatprobleem maakt transformationele aanpassingen onvermijdelijk. Filatova kijkt binnen dit project naar eerdere transformaties ten gevolge van natuurrampen.

Dr. Rebecca Saive – Light-controlled nanosystems
Inorganic Materials Science, faculteit TNW

Binnen het project van Rebecca Saive worden materiaalsystemen ontworpen die vervormen en bewegen wanneer er licht op schijnt. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van piëzo- en fotovoltaïsche materialen. Er wordt onderzocht of deze systemen nanorobots en membranen kunnen aandrijven voor toepassingen in de geneeskunde en zonne-energieconversie. 

NWO-Talentprogramma

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Bekijk de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten op de website van NWO

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)