Zie OPUT

OPUT

Binnen de UT overlegt het College van Bestuur met een vertegenwoordiging van de Vakbonden over het arbeidsvoorwaardenbeleid, het OPUT.

Op de Universiteit Twente bestaat er eveneens een belangenorganisatie voor promovendi. Zij zijn georganiseerd in het P-NUT