Dienstraden

De dienstraad is het universitaire medezeggenschapsorgaan van de centrale diensten. Deze raad voert regelmatig overleg met de directeur van de dienst over aangelegenheden die de dienst betreffen. De dienstraad kan ten behoeve van de behandeling van belangrijke onderwerp bijeenkomsten met het personeel binnen de betreffende dienst beleggen. De leden van de dienstraden worden gekozen op de wijze als aangegeven in het Kiesreglement. De zittingstermijn voor leden van de dienstraden is twee jaar.