Zie Organisatie

Opleidingscommissie GZW - HS

De opleidingscommissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

    Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-GZW.
    BOZ-GZW-CES@utwente.nl