Opleidings-evaluatiecommissie (OEC)

Als student komt het wel eens voor dat je tegen dingen aanloopt in een module. Bijvoorbeeld: Er is onduidelijkheid over het rooster, de cijfers komen te laat, er is niet goed aangegeven wat er in het tentamen komt, etc. Om dit soort dingen te voorkomen is er de opleidings-evaluatiecommissie (OEC). Wij houden na elke module panelgesprekken met een groepje studenten om te bespreken wat er wel en niet goed ging die module. Hier maken wij een verslag van en dit verslag wordt tijdens een docenten panelgesprek besproken. De docenten kunnen dan vragen stellen en reageren op de punten die de studenten hebben aangedragen. Op deze manier proberen we onze opleiding continu te verbeteren en er voor te zorgen dat moeilijkheden in het ene jaar, worden opgelost voor het volgende jaar.

Mocht je tijdens de module vragen/positieve of negatieve opmerkingen hebben, meld deze dan bij de onderwijs commissaris van Sirius
(Onderwijs Commissaris Sirius, onderwijs@sirius.utwente.nl).

Als je graag wilt deelnemen aan onze panelgesprekken neem dan contact op met de OEC.

Contactpersoon van de OEC is Philip Khasuntsev: p.khasuntsev@student.utwente.nl


Studiejaar

Studentleden OEC

Bachelor jaar 1

Izla Atto en Orçun Özenir

Bachelor jaar 2

Marije de Vries en Tamar Agteresch