Zie Studiebegeleiding

Waarvoor ga je naar de studieadviseur?

Waarvoor ga je naar de studieadviseur?

Op de universiteit wordt van je verwacht dat je zelfstandig bent en veel zaken zelf regelt. Zeker als je net aan een nieuwe opleiding begint, is lang niet alles vanzelfsprekend. Het kan even duren voor je je draai vindt en soms heb je daarbij hulp nodig. Maar ook verderop in je studie kun je tegen zaken aanlopen, waarover je even met iemand van gedachten wilt wisselen, bijvoorbeeld over het maken van een studieplan voor de komende periode, bij het zoeken naar keuzevakken, als je extra vakken wilt doen, enzovoort. Ook dan kun je terecht bij de studieadviseur.

Vragen waarvoor je bij de studieadviseur langs kunt komen

Je kunt bij de studieadviseur terecht als je vragen hebt over de studie, het studeren zelf, of over privé-zaken die je studie beïnvloeden, bijvoorbeeld:

 • Ik heb een module niet gehaald en wil de gevolgen daarvan goed in beeld krijgen
 • Er zijn problemen thuis, waardoor ik me niet goed kan concentreren op mijn studie. Wat kan ik doen?
 • Het studeren gaat me makkelijk af. Kan ik er iets extra’s bij doen?
 • Ik wil graag een bestuursjaar doen, hoe combineer ik dat met mijn studie?
 • Heb ik wel de juiste studie gekozen?
 • Op het vwo ging het me gemakkelijk af. Hoe komt het dat ik nu zoveel onvoldoendes haal?
 • Ik weet dat ik het kan, maar het lukt nog niet. Help mij met beter leren te studeren.
 • Ik ben topsporter; welke regelingen en voorzieningen zijn er voor mij?
 • Ik heb een beperking. Van welke voorzieningen kan ik gebruik maken?
 • Ik heb problemen met studeren vanwege dyslexie.
 • Ik wil graag een uitzondering op de regels aanvragen, hoe doe ik dat?

Een gesprek met je studieadviseur is meestal een goede eerste stap. Waar nodig kan de studieadviseur je doorverwijzen naar personen of instanties binnen of buiten de universiteit zoals de studentenpsychologen of studentdecanen, docenten, studieadviseurs van andere opleidingen, etc.

Vertrouwelijkheid

Alles wat je met de studieadviseur bespreekt is vertrouwelijk. Alleen als dat zinvol is en jij daar toestemming voor geeft kan er iets met derden worden besproken. De studieadviseur werkt volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA).