Studiebegeleiding vindt plaats op verschillende niveaus. Als het gaat om inhoudelijke vragen en begeleiding bij een onderwijsonderdeel dan kun je terecht bij de docent. Maar als het gaat om onderwijsoverstijgende zaken of over jouw welzijn dan kun je terecht bij de studieadviseur.

Persoonlijke omstandigheden

De studieadviseur kan je helpen als er persoonlijke omstandigheden spelen of als je een functiebeperking hebt. Denk bij persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld aan familieomstandigheden, psychische klachten, of iets anders. We bekijken dan samen welke invloed dit heeft op je studie, welke hulp daarbij gewenst is en hoe je tot een studeerbaar studieplan kan komen. Eventueel verwijzen we door naar een studentenpsycholoog, studentendecaan of naar een loopbaanbegeleider. De studieadviseur heeft een geheimhoudingsverplichting.

Overgang van VWO naar Universiteit

Voor veel studenten is de overgang van VWO naar Universiteit vrij groot. Je moet zelfstandiger aan het werk, de stof is vaak veel meer en het tempo ligt hoger. Bovendien woon je misschien ook nog eens op kamers en moet je je eigen huishouden runnen. Hier moet je aan wennen en soms kom je er zelf niet helemaal uit. De studieadviseur kan je helpen bij het verbeteren van je studievaardigheden, het aanpassen van je studiemethode en je helpen bij het opstellen van realistische planning.

Kennismakingsgesprek

In de eerste maanden van het collegejaar hebben alle eerstejaars studenten een kennismakingsgesprek met de studieadviseur zodat je weet wie dat is en zodat het daarna wat gemakkelijker is om langs te gaan. In het gesprek maak je kort kennis, bespreken we je eerste ervaringen en vertellen we meer over bijvoorbeeld het bindend studieadvies (BSA). Je kunt dan uiteraard ook vragen stellen. Over de planning hiervan hoor je aan het begin van het collegejaar meer.

Meer informatie over de studiebegeleiding van Gezondheidswetenschappen vind je hier.