Carintreggeland heeft diverse verpleeg- en verzorgingshuizen en vele thuiszorgteams, we leveren maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en dagvoorzieningen en dat is nog niet alles. Onze middelen komen voor een groot deel uit de AWBZ, de WMO en steeds meer ook de ZVW. Met de wijzigingen in het zorgstelsel verandert er veel voor onze organisatie maar zeker ook voor onze cliënten. Minder of andere indicaties, zo lang mogelijk thuis, mantelzorgers en vrijwilligers vóór de professionele zorg. We spelen in op al deze veranderingen met ons nieuwe concept op wonen in de nabijheid van zorg, uitbreiding van zorgtechnologie, wijkteams etc. Carintreggeland: wij voegen waarde toe aan het leven van onze cliënt.

http://www.carintreggeland.nl/images/logo.pngAantal medewerkers:

ongeveer 4500. Daarnaast nog ruim 2000 vrijwilligers.

Website:

http://www.carintreggeland.nl/

Aantal WO’ers:

Een beperkt groepje in managment- en beleidsfuncties. Wel diverse studenten die een onderzoek doen in het kader van hun studie en nu ook een promotietraject samen met de UT.

Locatie(s):

Hoofdvestiging: Hengelo

Locaties en thuiszorgteams in een groot deel van Twente