See Home

Ontstaansgeschiedenis

In maart 2003 werd de eerste stap op weg naar de Faculty Club gezet: Arwin Nimis, Leo Goedegebuure en Dave Blank kwamen bijeen. Zij waren het erover eens dat er een ruimte moest komen waar leden van de universitaire gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten, eventueel met hun gasten. Het College van Bestuur was het hiermee eens en stemde in met de oprichting van de Faculty Club. Naast Leo Goedegebuure en Dave Blank, waren Bert Groenman en Albert van den Berg geïnteresseerd om de Stichting Faculty Club Universiteit Twente op te zetten.

De naam en het idee zijn even simpel als complex: Faculty staat voor vermogen, gave, talent, faculteit, wetenschappelijke staf, universitair personeel, vernuft, handigheid. Tel al die begrippen bij elkaar op, meng het met de eigen UT-mix van degelijkheid, drive en ondernemendheid en er ontstaat een aangeklede, geanimeerde, laagdrempelige, rustieke en ambachtelijke ontmoetingsplaats voor alle rangen en standen van deze universiteit. En, heel belangrijk, hun gasten.

In de praktijk moest er echter nog heel wat gebeuren voor het zover was. Maar na een intensieve verbouwing van "De Boerderij" onder leiding van Abel Blom was het op 24 november 2003 zover: de opening van de Faculty Club, inclusief een eigen ruimte voor de Stichting Faculty Club Universiteit Twente in de vorm van een lounge op de eerste verdieping. In deze Blomzaal kon je als lid van de UT-gemeenschap collega’s ontmoeten, maar ook gasten mee naar toe nemen. Sinds 2003 organiseert het bestuur van de Stichting Faculty Club daarnaast verschillende interessante activiteiten.

In 2019 is de Faculty Club verplaatst naar het U Park hotel op de campus. Met de sluiting van de originele locatie is ook de mogelijkheid ontstaan om ons te bezinnen op de toekomststrategie van de Stichting Faculty Club. Binnenkort volgt daarom meer nieuws over onze nieuwe plannen: Tot ziens in de Faculty Club!