Studiemiddag wiskunde 2016

Terugblik op de studiemiddag 2016

 

De eerste spreker, Sven Aerts, docent wiskunde op het Vierde Gymnasium te Amsterdam gaf een enthousiast betoog over het begeleiden van profielwerkstukken op het gebied van de wiskunde en de uitdagingen die je daarbij tegenkomt. Denk hierbij aan de benodigde voorkennis, de moeilijkheidsgraad van PWS en de orginaliteit van de onderwerpen of thema’s. Hij nam ook een aantal definities mee als deductie, sciene of indirect measurement, science of structure, order, relation, practices of counting, measuring, describing shapes of objects. Deze kunnen natuurlijk mooi dienen als interessante invalshoeken voor profielwerkstukken. Natuurlijk kwam ook de rol van begeleider nog aan de orde. Het is altijd even goed bekijken wat je met een onderzoeksvraag van leerlingen doet, kun je tot een goed onderwerp & afbakening komen, rekening houdend met de persoonlijkheid en sterke/zwakke punten van de leerlingen, hoe gaat de samenwerking, etc. De presentatie werd begeleid van mooie voorbeelden van profielwerkstukken waar hijzelf bij betrokken geweest is.

 

Anton Stoorvogel vervolgde het programma met een voorbeeld van een masterclass met de titel 'Bouwstenen van Signalen’. Anton biedt vwo leerlingen uit de vierde klas een masterclass aan waarbij zij aan het werk kunnen met een mooi wiskundig onderwerp. Na deze masterclass zouden ze er voor kunnen kiezen om er ook een profielwerkstukthema van te maken. De contacten zijn dan natuurlijk al gelegd, dus hulp is ter hand, indien nodig. Om het publiek zelf te laten ervaren welke vraagstukken aan de orde komen tijdens zo’n masterclass werden ze zelf ook aan het werk gezet.

 

Fokke Hoeksema, docent aan het Montesori college in Hengelo en 1 dag in de week verbonden aan de University of Twente maakte duidelijk hoe je als wiskunde docent inhoudelijk begeleider van profielwerkstukken kunt zijn. Om zijn leerlingen bij te staan heeft hij eigen ideeën bedacht waarin wiskunde verwerkt is. Natuurlijk kunnen leerlingen zelf ook met ideeën komen, zoals de problematiek rondom verkeersdrempels & veersystemen. Binnen dit project hebben de leerlingen zelf nieuwe drempelvormen bedacht. Door dit soort opdrachten kun je als leerling – en natuurlijk ook als docent – knutselend  bezig zijn met wiskunde. Leerlingen vonden het fantastisch om je bedenksels met wiskunde uit te werken. Fokke geeft het publiek de tip mee om de leerlingen de vrijheid te bieden iets met wiskunde te doen. Fokke zegt ‘Laat de leerlingen knutselen met wiskunde en programma’s, niet te veel voorzeggen of meegeven, laat de leerlingen het zelf uitvogelen’. Een mooi moment op school is hierbij de ‘PWS only dagen’  als onderdeel van de projectweek.

 

Een korte pauze gaf de gasten tijd voor een vers kopje koffie of om even de benen te strekken. Hierna vervolgde Maschja Baas samen met Leendert van Veen het programma. Zij gaven in een korte presentatie aan waar Twente Academy (binnenkort Pré University genoemd) hulp kan bieden aan leerlingen en natuurlijk ook docenten. Er is een goed netwerk voor profielwerkstukken opgezet en één keer per jaar wordt er een PWS wedstrijd georganiseerd waar leerlingen aan mee kunnen doen met hun profielwerkstuk. Naast de PWS info kwam ook de Mathrace aan de orde. Een wiskunde laddercompetitie van 6 weken voor 3/4 vwo leerlingen om aan deel te nemen als individu of in teamverband. En om te laten ervaren welke vragen tijdens zo’n Mathrace aan de orde komen werd er een vraagstuk op het scherm geprojecteerd. De docenten werden om een antwoord gevraagd. Dit bleek nog niet 1-2-3 te beantwoorden te zijn. Het vraagstuk bleek ook nog eens meerdere antwoorden te kunnen krijgen – probeer de vraag zelf ook nog even op te lossen – er is een foto met het vraagstuk op de site geplaatst. Succes!

 


De laatste presentaties werden verzorgd door vier wiskundestudenten binnen het TOM (Twents Onderwijs Model) systeem. Verschillende onderdelen kwamen ten gehore: Juliet sprak over haar internationale minor in Estland, Frank nam het publiek mee naar zijn ervaringen met zijn minor Aeronautical Engineering & Management, Arnout doet een dubbelstudie Technische Wiskunde & Technische Natuurkunde – hij deed uit de doeken wat daarbij komt kijken en Maaike vertelde hoe het TOM-systeem werkt en wat dit voor studenten betekent qua studie.

 

Voordat iedereen het in de gaten had was het al weer tijd voor de borrel. Er zijn mooie onderwerpen en presentaties aan de orde geweest. Enthousiaste sprekers hebben hun onderwerpen ten tonele gebracht en iedereen is weer bijgepraat over diverse onderwerpen. Daar waar nog vragen waren of onderwerpen die nog wat meer besproken moesten worden kwamen uitgebreid aan bod tijdens de informele en zeer gezellig borrel.

 

De prestentaties en foto’s zijn op de site te vinden/downloaden.