Studiemiddag wiskunde 2015

Presentatie sheets

WISKUNDE D ONLINE - MOGELIJKHEDEN VOOR SCHOLEN MET WEINIG WISKUNDE D LEERLINGEN -

DR. INGRID BREYMANN & DR. GERARD JEURNINK 

* hier volgen nog meer presentaties bij

AANSLUITING VO - WO - GEZIEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN VWO DOCENT -

IR. F.A. DE KOGEL

BIG DATA EN DE WISKUNDE ACHTER HAAR SUCCES

DR. MAURICE VAN KEULEN