Studiemiddag wiskunde 2015

Abstracts presentaties

WISKUNDE D ONLINE - MOGELIJKHEDEN VOOR SCHOLEN MET WEINIG WISKUNDE D LEERLINGEN -

DR. INGRID BREYMANN & DR. GERARD JEURNINK 

ABSTRACT:

In het schooljaar 2015/2016 start een pilot Wiskunde D online voor klas 4 vwo. Het is een initiatief van PWN, OU, SLO en Vaksteunpunten Wiskunde. Het Steunpunt Bèta Oost werkt hieraan mee om Wiskunde D ook bij kleine aantallen leerlingen in de lucht te houden. Via een landelijke digitale leeromgeving wordt lesmateriaal aangeboden en dit wordt ondersteund met videolessen. Leerlingen maken huiswerk dat door het Vaksteunpunt van feedback wordt voorzien volgens een strak weekrooster over het gehele jaar. De school biedt op deze manier een volwaardig Wiskunde D programma en faciliteert een docent enkel voor een 1 uurs weektaak , hij is vraagbaak en corrector van de proefwerken.

Scholen kunnen zich nog de hele zomer aanmelden bij j.tolboom@slo.nl

Ingrid Breymann en Gerard Jeurnink geven op de studiemiddag een toelichting op hoe dit in de praktijk gaat werken.

AANSLUITING VO - WO - GEZIEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN VWO DOCENT -

IR. F.A. DE KOGEL

ABSTRACT:

Op de Universiteit Twente zijn vijf docenten van middelbare scholen werkzaam die helpen bij de werkcolleges wiskunde die in het eerste jaar gegeven worden. Het gaat om vakken uit de zogenaamde wiskundeleerlijn, dus om vakken die aan meerdere opleidingen tegelijk gegeven worden. Tijdens het praatje wordt ingegaan op de inhoud van deze vakken en wordt een link gelegd met de vwo-wiskunde. Waar sluit het goed aan en waar minder goed? Kunnen we in de hoogste klassen van het vwo iets doen om de aansluiting te verbeteren? Aan de hand van concrete voorbeelden zal gezocht worden naar een antwoord op deze vragen.

BIG DATA EN DE WISKUNDE ACHTER HAAR SUCCES

DR. MAURICE VAN KEULEN

ABSTRACT:

Je hoort steeds vaker over "Big Data" en hoe geweldig en belangrijk het is, maar wat big data nu echt is, blijft vaak vaag en wordt nogal eens heel breed geïnterpreteerd. De presentatie geeft een kritische schets van big data en een paar van haar successen. We gaan natuurlijk in op de wiskunde die achter deze big data-successen zit. U zult verrast zijn hoe eenvoudig die wiskunde is. Eén big data-domein zullen we in meer detail beschouwen: het verwerken van natuurlijke taal, of beter gezegd, hoe kunnen we een computer begrijpend leren lezen. Big data-technologie maakt het namelijk mogelijk voor computers om de gigantische hoeveelheden teksten die beschikbaar zijn te kunnen analyseren tbv het leren interpreteren van natuurlijke taal.