UTFaculteitenETNieuwsDe weerbaarheid van de Waddenzee vergroten met het SALTGARDEN-project

De weerbaarheid van de Waddenzee vergroten met het SALTGARDEN-project

Onderzoekers uit Nederland, Duitsland en Denemarken gaan samenwerken in het kader van het trilaterale SALTGARDEN-project. Het team gaat onderzoek doen naar de dynamiek en weerbaarheid van de kwelders in de Waddenzee en de vele manieren waarop deze bijdragen aan het ecosysteem.

Erik Horstman (faculteit Engineering Technology – Coastal Systems and Nature-Based Engineering) legt uit: 'De Waddenzee heeft dagelijks te maken met vele stressfactoren. Het is interessant om na te denken over manieren waarop we het ecosysteem van de Waddenzee kunnen helpen zich op natuurlijke wijze aan deze factoren aan te passen. Daarbij gaat het niet alleen over de natuur, maar ook over de verbetering van het inkomen en welzijn van mensen die rond de Waddenzee leven, zowel nu als in de toekomst.'

Het doel van het project is om duurzame, adaptieve landschappen te creëren middels transdisciplinaire tuinbouw, om de weerbaarheid en dynamiek van ons ecologisch-natuurlijk erfgoed te verbeteren, oftewel om van de Waddenzee een SALTGARDEN te maken.

 

De Waddenzee

De Waddenzee is een uniek getijdengebied en staat op de Werelderfgoedlijst. Dit belangrijke maar kwetsbare ecosysteem wordt bedreigd door een drievoudige ecologische crisis: klimaatverandering, door mensen veroorzaakte snelle veranderingen in de biodiversiteit, en vervuiling. De natuurlijke dynamiek van de kwelders in de Waddenzee kan bijdragen aan het terugdringen van en aanpassen aan de gevolgen van deze drievoudige crisis. Kwelders slaan van nature koolstof op, leggen vervuilende stoffen en sedimenten vast en stabiliseren deze, en kunnen bijdragen aan de bescherming van het kustgebied. Veel kwelders worden al geruime tijd actief ingezet voor die bescherming, maar ook met name voor agrarische doeleinden.

nature-based 

Het SALTGARDEN-team gaat onderzoek doen naar de dynamiek en weerbaarheid van zulke gecultiveerde, statische kwelders in vergelijking met die van soortenrijke, dynamische kwelders. Om adaptieve landschappen met soortenrijke, dynamische kwelders te creëren, stellen de onderzoekers zichzelf ten doel om nature-based beheerstrategieën te ontwikkelen die een evenwicht vormen tussen menselijke interventie en ecologische zelfregulering. 

Het interdisciplinair onderzoeksteam gaat technische, ecologische en sociaal-economische experimenten en modellen combineren om de ontwikkeling van de kwelders in beeld te brengen en te voorspellen, inclusief de gevolgen voor mensen die rond de Waddenzee leven. Samen met gebiedsbeheerders uit de drie landen, NGO’s, bewoners en belanghebbenden, gaat het team nature-based beheerstrategieën ontwikkelen ter bevordering van adaptieve kustlandschappen en duurzaam kustbeheer. De uitwerking van deze nature-based beheerstrategieën tot adaptieve beleidsrichtingen zal de kwelders in de Waddenzee en de mensen die in het gebied leven beter voorbereiden op de toekomst.

Het SALTGARDEN-consortium 

Het SALTGARDEN-consortium wordt geleid door Erik Horstman, onderzoeker Coastal Systems & Nature Based Engineering aan de Universiteit Twente, in samenwerking met Maike Paul en Dorothea Bunzel van de Leibniz Universität Hannover. SALTGARDEN is een van de vijf gehonoreerde projectaanvragen in het Duits-Nederlandse onderzoeksprogramma Inzicht in complexe drukfactoren op de Waddenzee en handelingsperspectieven. Het programma maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en wordt medegefinancierd door het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) en Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Het consortium ontvangt 2,8 miljoen euro voor het vierjarige SALTGARDEN-project.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)