UTFaculteitenETNieuwsUitbreiding Koelgebouw

Uitbreiding Koelgebouw

In aankomend najaar wordt het koelgebouw nabij de Kleinhorst verbouwd en uitgebreid. Deze aanpassingen duren tot ongeveer het voorjaar van 2024. Door de uitbreiding wordt het mogelijk om grotere koelmachines te plaatsen, zodat de opwek capaciteit van de koudecirkel groter wordt. Dit is nodig vanwege de uitbreidingen van de diverse faciliteiten en gebruikers op de campus, zoals onlangs de ingebruikname van gebouw Langezijds door faculteit ITC. Samen met de Technohal en de Citadel is ook de Langezijds nu aangesloten op de koudecirkel en daarmee is de vraag naar koeling toegenomen.

Op de afbeeldingen is te zien hoe de bouwplaats wordt ingericht en hoe vervolgens na oplevering het koelgebouw eruit zal zien.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Goossen te Pas Bouw en Engberink Installatietechniek. Tijdens de werkzaamheden aan het koelgebouw is het fietspad langs de Knepse tijdelijk buiten gebruik. Daarnaast zal er wat aan overlast kunnen worden ervaren doordat in het najaar de ondergrondse infrastructuur wordt aangepast. De effecten hiervan volgen te zijner tijd in een nader bericht.

Inrichting bouwplaats