UTFaculteitenETNieuwsNieuw NWO onderzoek naar fieldlabs voor missie-gedreven innovatie

Nieuw NWO onderzoek naar fieldlabs voor missie-gedreven innovatie

Fieldlabs worden vaak gebruikt om te experimenteren met nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke problemen. De innovaties die hierbinnen ontwikkeld worden blijken echter vaak moeilijk schaalbaar en de impact op het maatschappelijke verdienvermogen blijkt lastig aan te tonen.

In het nieuwe onderzoeksproject Fieldlab@Scale gaat een interdisciplinair consortium van de UT, VU, TU/e en TiU met hun publieke en private partners onderzoek doen naar het opschalen van missie-gedreven innovaties in verschillende domeinen zoals de infrastructuur.

Prof Leentje Volker
“De maatschappelijke uitdagingen zijn zo groot dat we deze alleen met z'n allen kunnen aanpakken.
(Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de UT).”
Prof Leentje Volker

"In Twente zijn we gelukkig al langer bezig om samen met publieke organisaties, regionale kennisnetwerken en private partijen nieuwe producten en diensten in de infrastructuur te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld in Zoarg (http://zoarg.com) en het Aspari fieldlab (https://www.aspari.nl)."

"Vanuit dit nieuwe project brengen we deze kennis en ervaring in om van andere regio's en sectoren in Nederland te leren. En deze kennis op een gestructureerde manier voor de praktijk beschikbaar te maken. Daarnaast is het een mooi voorbeeld van waar de intensieve samenwerking tussen de VU en de UT toe kan leiden. We kijken daarom uit naar de start van dit veelbelovende project!"

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)