Marit ten Hove
Jan Siemen Smink

Zie Nieuws

Smink en Ten Hove winnen TGS Award 2021

Twee onlangs begonnen promovendi aan de UT, Jan Siemen Smink (ET) en Marit ten Hove (TNW) hebben de TGS Award van 2021 gewonnen. Dit jaar bij uitzondering twee prijswinnaars omdat deze twee talenten bijna gelijk op kop lagen. De TGS Award is bedoeld voor getalenteerde en ambitieuze UT-masterstudenten die willen promoveren. Zij namen de Award op 6 september in ontvangst tijdens de Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit Twente. De prijs die zij ontvangen, bestaat uit een cheque van 2.500 euro die besteedt mag worden aan een opleiding of uitwisseling tijdens het onderzoek. 

Turbulente stroming beheersen met innovatieve vezels

Jan Siemen Smink: "Ik doe onderzoek naar het ontwerp en de productie van microvezels met controleerbare eigenschappen bij de vakgroep ‘Technische Stromingsleer’. Gebruikmakend van die deeltjes die door een nieuwe techniek ‘in-air microfluidics’ gemaakt worden, wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van deze deeltjes in turbulente stromingen. De vorm van de complexere deeltjes (voorheen met name bolvormig) die wij gebruiken op hogere concentraties geeft ons meer inzicht in onbekende stromingsregimes. Vorig onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om de weerstand van de stromingen te verminderen en daarmee kan bijvoorbeeld energieverbruik in industriële processen verminderd worden. We verwachten dat het optimaliseren van de vorm van de deeltjes het energieverbruik in industriële processen nog verder zal verminderen. Mijn onderzoek naar de productie van microdeeltjes draagt ook bij aan toekomstige toepassingen waarin met precisie geproduceerde deeltjes gebruikt worden, alsmede voor 3D-printen, en oplossingen in de gezondheidszorg en farmacie.”

Met deze prijs zou ik graag tijdens mijn promotietijd een conferentie en een zomerschool in mijn vakgebied willen bezoeken. “Hierbij doe je veel belangrijke kennis op, maar bovenal leer je daardoor ook anderen uit je vakgebied kennen, met wie je later ook zou kunnen gaan samenwerken.” 

Onderzoek naar het therapeutisch effect van een medicijn tegen leverziektes

Marit ten Hove: “In de Translational Liver Research groep onderdeel van de TNW faculteit, ben ik gefocust op de ontwikkeling van een effectieve behandeling voor leverziektes. Ik doe onderzoek naar de gunstige effecten van een medicijn, ontwikkeld door iOnctura, een Zwitserse farmaceut. Ik geloof dat dit medicijn de potentie heeft om ingezet te worden voor de behandeling van leververvetting en gerelateerde ziektes.

Meer dan 25% van de bevolking heeft leververvetting, mede veroorzaakt door een dieet met een hoog vetgehalte in combinatie met en ongezonde levensstijl. Leververvetting wordt ook sterk geassocieerd met obesitas en diabetes. Een groot aantal mensen met leververvetting ontwikkelt non-alcoholic steatophepatitis (NASH), een agressieve vorm van leververvetting. Als dit ziekteproces niet wordt gestopt kan dit leiden tot ernstig leverfalen of leverkanker. Tot op heden is er geen effectief geneesmiddel voor leverziektes en levertransplantatie is de enige behandelmogelijkheid. Maar door een tekort aan donoren en transplantatie gerelateerde problemen, zijn er innovatieve en effectieve manieren van therapie nodig om leverziektes te behandelen.”

Met deze prijs wil ik graag naar een internationale conferentie/workshop voor leverziektes gaan om samen met peers ideeën uit te wisselen en nieuwe inzichten te verwerven.

Oordeel van de jury

De uiteindelijke juryranglijst gaf twee kandidaten aan die beiden uitzonderlijk presteerden. Daarom heeft de jury bij wijze van uitzondering besloten dat de TGS Award 2021 uit twee prijswinnaars zal bestaan.

De jury vond dat Jan Siemen Smink een zeer goede en duidelijke presentatie gaf. Jan Siemen bleek bedachtzaam in zijn antwoorden en liet zien dat hij heel goed thuis was in het onderwerp. Hoewel zijn presentatievaardigheden misschien iets beter konden, was de jury ervan overtuigd dat hij bezig was met een aantal zeer fundamentele onderzoeken die grote impact kunnen hebben op ons begrip en gebruik van materialen en natuurlijke processen. Jan Siemen maakt een goede start van zijn loopbaan (zowel BSc als MSc cum laude).

Marit ten Hove gaf ook een zeer goede en duidelijke presentatie. Ze toonde enthousiasme en goede communicatieve vaardigheden. Marit bleek bedachtzaam in haar antwoorden en ze heeft een zeer goede start van haar carrière gemaakt. Dit blijkt uit haar publicaties, waarvan één als gedeelde eerste auteur. Het gezondheidsonderzoek waar Marit aan werkt kan voor veel mensen van groot belang zijn.

Twente Graduate School

De jury van de TGS award bestond uit dr. Paul van Dijk (voorzitter, TGS), dr. Ruchi Bansal (TNW), dr. Rick Hogeboom (ET), dr. Nelly Litvak (EWI), prof. Ariana Need (BMS,TGS), prof. Freek van der Meer (ITC). De jury werd ondersteund door dr. Anne Dijkstra.