Zie Nieuws

Hangar: zo heet de nieuwe werkplaats voor Engineering Technology

In april dit jaar heeft het College van Bestuur toestemming gegeven voor het realiseren van een nieuwe, werkplaatshal op het CAD terrein (achter de Horst). Deze extra ruimte is nodig om de groei in studentenaantallen bij de faculteit te kunnen faciliteren.

De capaciteit van de huidige werkplaats in de Westhorst was niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Door de uitbreiding is er ook een mooie werkplaats neergezet voor de studenten van de nieuw gestarte opleiding met de VU, Mechanical Engineering. Deze groep studenten komt één keer in de twee weken gedurende twee dagen naar de UT voor diverse onderwijsactiviteiten en zullen dan ook van deze werkplaats gebruik gaan maken.

Om de werkplaats een herkenbare naam te geven, is gekozen voor de Hangar.

De Hangar wordt tijdelijk gebruikt door de faculteit ET. Voor de lange termijn wordt naar een alternatieve locatie gezocht voor een definitieve, uitgebreidere werkplaats voor faculteit ET.

De tijdelijke werkplaats is op 1 september opgeleverd, alle machines zijn geplaatst en de werkhal is gereed voor gebruik. Een knappe prestatie van alle betrokken partijen, zoals de aannemer, installateurs, de gemeente en de UT, om deze werkplaats in zo’n korte tijd te realiseren.  

Meer informatie: https://www.utwente.nl/en/ltsh/

Vragen over huisvestingsprojecten op de campus?
Neem contact op met: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, tel. +31 53 489 2210.