Energy: Opening SlimPark Living Lab

Programma 5 april 2022

13.00 – 13.30  Ontvangst met koffie in gebouw Ravelijn

13.30 – 14.30  Minicolleges ‘Uitdagingen en Kansen in de Energie Transitie’ in gebouw Ravelijn, zaal RA1501

  • Visie op het Energie Management onderzoek (Universiteit Twente).
  • Parkeren, opwekken en opladen onder één zonnedak (AmperaPark).
  • Smooth Energie Management met Gridshield (ELaad).
  • De sociaal en maatschappelijke kant van de energietransitie (Universiteit Twente).
  • Introductie en opzet van de proeflocatie (medewerker SlimPark project).
  • Het maatschappelijke belang van energie-innovaties vereist samenwerking (Energiefonds Overijssel).

14.30 – 15.00  Koffie- en theepauze in gebouw Ravelijn

15.00 – 16.30  Opening Slimpark Living Lab UT campus bij AmperaPark bij gebouw Paviljoen

  • Korte Introductie van de locatie (Universiteit Twente en AmperaPark).
  • Officiële opening door de heer ir. Roelof Bleker, burgermeester Enschede en prof.dr. Vinod Subramaniam, voorzitter College van Bestuur University of Twente.
  • Afsluitende borrel.

Aanmelden

Meld je hieronder aan voor de opening van het SlimPark Living Lab:

Tijd: 13.30-14.30 uur in gebouw Ravelijn, kamer RA1501

15.00 – 16.30  uur bij het Slimpark Living Lab UT campus bij AmperaPark bij gebouw Paviljoen

Het SlimPark Living Lab

De energietransitie is een samenspel van technologie, mens, maatschappij en beleid, en vraagt om urgente, fundamentele en ingrijpende veranderingen van de huidige situatie. Hiervoor is het essentieel om op kleine en praktijkgeoriënteerde schaal mogelijke concepten en oplossingen te implementeren en te testen met gebruikers, bedrijven en wetenschappers. Daarom hebben we op onze universiteit, in coöperatie met bedrijven en andere onderzoeksinstellingen, het SlimPark Living Lab opgezet. Dit is een open omgeving voor onderzoek naar en implementatie van de nieuwe manier van omgang met energie.

In een eerste stap wordt het samenspel van opwekken van zonne-energie, via opslag in batterijen, tot het duurzaam en slim laden van elektrische auto’s onderzocht. In tegenstelling tot veel andere projecten zijn hier niet de technische vraagstukken het uitgangspunt, maar juist de behoeftes van de eindgebruikers. Met behulp van een door studenten ontwikkelde app wordt open en transparant inzicht gegeven hoe en wanneer de auto duurzaam bijgeladen kan worden, maar de gebruiker beslist. Op de achtergrond zorgt het energiemanagementsysteem ervoor dat ook het elektriciteitsnetwerk hierdoor niet overbelast wordt.

Vier samen met ons de eerste succesvolle stappen
Met deze opening vieren we de eerste stappen die we met deze proeflocatie gezet hebben. In de komende periode zullen nog meer experimenten uitgevoerd worden samen met gebruikers, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.