UTCEINieuwsUT-onderzoek naar energiearmoede

UT-onderzoek naar energiearmoede

Energiearmoede is een onbekend probleem dat grote groepen in onze samenleving ondervinden. Het leven in een koud huis, een energieschuld die cumuleert, dreigende afsluiting is een dagelijkse zorg voor zoveel meer mensen dan we denken. Onze sociale welvaartsstaat verzorgt velen, maar lang niet allen. UT-onderzoeker Mariëlle Feenstra vraagt aandacht voor dit onderwerp. De verborgen gezichten van vooral vrouwen in energiearmoede verdienen het om gezien te worden. 

"Met de huidige Corona-crisis zijn de vooruitzichten schrikbarend. De Verenigde Naties heeft in een onlangs gepubliceerd rapport voorspeld dat voor het eerst in dertig jaar de armoede wereldwijd weer zal toenemen. Ook in Nederland zal dit gevoeld worden. Gecombineerd met de ambitie voor een klimaatneutrale economie, vereist dat een brede blik op energietransitie en de eindgebruiker."


Mariëlle Feenstra (BMS) is co-auteur van de eerste twee EU Commissie rapporten over gender en energietransitie en co-auteur van de TNO White Paper Energiearmoede in Nederland. "We moeten voorbij de voordeur kijken, naar de samenstelling van gezinnen en de man-vrouw verhouding van de energieconsument om iedereen mee te kunnen laten doen aan de energietransitie en het welzijn van huishoudens in armoede te verbeteren." Meer weten: www.energyfeminist.org