System Analysis and Computational Science (SACS)

Het SACS cluster van de  Discipline Toegepaste Wiskunde (DAMUT) richt zich op Wiskundige Systeem Theorie, Toegepaste Analyse en  Computational Science, zowel in het onderwijs als in het onderzoek.

SACS draagt bij aan NDNS +, één van de vier wiskunde clusters in Nederland. Ons werk is onderdeel van de JM Burgers Center for Fluid Mechanics en de onderzoekschool DISC op Systems and Control. Wij zijn actieve partners van 4TU.AMI en van PWN

Onze onderzoekers zijn betrokken bij multidisciplinair onderzoek gewijd aan de Information Technology, Biomedische technologie en nanotechnologie  en is ingebed bij de onderzoeksinstituten van de  Universiteit Twente te weten: Digital Society Institute, TechMed Centre en MESA +.

Het SACS cluster focust zich op Systems Analysis en Computational Sciences. Het SACS cluster bestaat uit vier leerstoelen:

SACS werkt op systemen van gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, gemotiveerd door toepassingen in de natuurkunde, techniek en life sciences. Ontwikkelingen op het wiskundig inzicht en analyse, alsmede aan computationeel modelleren en simulatie van deze modellen zijn hoekstenen van het onderzoek op SACS.

Ons onderwijs programma bereidt studenten voor het werken in de academische wereld en de industrie, versterkt door onze unieke nadruk op een nauwe multidisciplinaire samenwerking. Hoogtepunt toepassingen van ons werk zijn in de neurowetenschappen, medische beeldvorming, geavanceerde tracking, stromingsleer en optica.

Voor de complete informatie bezoek  onze Engelstalige website.

laatste update 17-02-2022