UTFaculteitenEEMCSAgendaPromotie Alireza Bagherimoghim | 28 GHz Gapwaveguide-based Phased ArrayAntennas for 5G Applications

Promotie Alireza Bagherimoghim | 28 GHz Gapwaveguide-based Phased ArrayAntennas for 5G Applications

28 GHz Gapwaveguide-based Phased ArrayAntennas for 5G Applications

Voor meer informatie zie de Engelse website.