UTFaculteitenEEMCSAgendaPromotie Fengna Yan | Higher order time-implicit bounds preserving discontinuous galerkin discretizations for partial equations

Promotie Fengna Yan | Higher order time-implicit bounds preserving discontinuous galerkin discretizations for partial equations

Higher order time-implicit bounds preserving discontinuous galerkin discretizations for partial equations

Voor meer informatie zie de Engelse website.