UTFaculteitenEEMCSAgendaMonth of Education: Stakeholder Perspective

Month of Education: Stakeholder Perspective

Naast leraren en leerlingen zijn ook andere belanghebbenden bij het onderwijs betrokken. Op 7 juni zal de dag in het teken staan van het perspectief van de stakeholders. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Universiteiten (voorheen VSNU, red.) praat ons bij over actuele ontwikkelingen op landelijk niveau, gecombineerd met studieadviseurs die hun visie geven op de studiebegeleiding van de toekomst.

Meer informatie en inschrijven op de speciale website Month of Education!

Month of Education: Stakeholder Perspective
Registreer