UTDSIDSINieuwsNL AIC lanceert de online gratis AI-cursus voor Logistiek en Maritiem

NL AIC lanceert de online gratis AI-cursus voor Logistiek en Maritiem

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert in samenwerking met de Topsector Logistiek de bewustwordingscursus artificiële intelligentie (AI) voor Logistiek en Maritiem. UT onderzoeker Sebastian Piest en universitair hoofddocent Martijn Mes zijn betrokken bij deze gratis online cursus, waar de cursisten in hun eigen tempo leren wat AI is, wat de kansen en uitdagingen zijn van artificiële intelligentie (AI) en hoe hiermee aan de slag te gaan in de eigen organisatie. In slechts 4 uur maakt de cursist door middel van video's, opgaven en prikkelende stellingen kennis met AI-toepassingen in de maritieme en logistieke wereld.

Met steeds meer intelligente, en meewerkende systemen om ons heen, gaat het werk in de logistiek en de haven er in de toekomst anders uit zien. AI-systemen zullen bepaalde taken van mensen overnemen, maar ook nieuwe taken voor mensen creëren. Hoe kunnen slimme algoritmes helpen met het oplossen van logistieke puzzels? Hoe zien de logistieke ketens van de toekomst eruit? Gaan we écht varen met autonome schepen? Over al deze onderwerpen leer je in de cursus AI voor Logistiek en Maritiem. In deze cursus verkennen we met inspirerende praktijkvoorbeelden de kansen en uitdagingen van AI in het logistieke en maritieme domein. Zo kan AI bijdragen aan de ontwikkeling van een logistiek systeem dat zowel concurrerend, duurzaam als veilig is. Op deze manier biedt AI oplossingen voor de logistieke en maritieme uitdagingen van de toekomst.

AI voor Logistiek en Maritiem

AI voor Logistiek en Maritiem is een gratis online cursus die professionals uit het logistieke en maritieme domein meeneemt in de ontwikkelingen van AI binnen hun werkpraktijk. In elf tracks worden basisbegrippen als algoritmes, AI, machine learning en federatieve learning toegelicht door experts uit het veld in inspirerende video use cases. In de cursus leer je onder meer wat AI is en wat niet, welke AI-toepassingen er al zijn in het logistieke en maritiem domein en hoe je zelf aan de slag kan gaan met AI. Zo belicht de cursus onder andere hoe algoritmes en AI lege kilometers kunnen reduceren, wat de rol wordt van autonome werktuigen en hoe je resultaten van AI als professional kan meten. In de cursus leer je ook meer over de toekomstige taakverdeling tussen AI-systemen en professionals in het werk binnen het logistieke en maritieme domein. Eveneens worden kritische randvoorwaarden besproken voor het gebruik en ontwerp van AI. De online cursus AI voor Logistiek en Maritiem is gratis en in eigen tempo te doorlopen, aan het eind van de cursus ontvang je als cursist een certificaat.

AI voor Logistiek en Maritiem is te volgen via de cursuswebsite: LogistiekMaritiem.AI-cursus.nl

Toegankelijk maken van kennis over AI

De NL AIC vindt het belangrijk dat professionals meer kennis ontwikkelen over AI, de toepassingen ervan en de impact van AI op hun werk en sector. NL AIC ontwikkelt daarom in samenwerking met verschillende topsectoren en met Stichting Lowercase (Jim Stolze), verschillende AI bewustwordingscursussen. Eerder verschenen al de AI-Zorg cursusAI cursus voor Agri en Food, AI voor Energie, AI voor het Onderwijs, AI voor Creatieve Industrie,  AI voor Logistiek en Maritiem  en de Nationale AI-cursus. Deze laatste cursus is voltooid door meer dan 300.000 mensen. Idealiter zetten deze cursussen een proces in gang waardoor onderwijsinstellingen AI en andere technologieën in toenemende mate opnemen in het curriculum.