Zie Nieuws

Symposium over Cyberveiligheid

Op 7 maart 2019 organiseerde het Digital Society Institute (DSI) van de Universiteit Twente zijn eerste symposium in een reeks over digitalisering. Deze opening getiteld Our digital society under attack? Let’s make it secure! stond in het teken van cyberveiligheid en was bedoeld voor academici en professionals binnen het vakgebied cyberveiligheid (technisch, sociaal, juridisch, ethisch). De focus lag op maatschappelijke impact en het betrekken van externe stakeholders.

“Als Universiteit Twente en als Digital Society Institute nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheden serieus”, vertelt dr. Andreas Peter, onderzoeker binnen de vakgroep Services and Cybersecurity en één van de organisatoren van het symposium, samen met Anna Sperotto. “Dat geldt zeker voor ons werk in het domein van cyberveiligheid, in mijn ogen één van de meest belangrijke aspecten als het gaat om digitalisering van de samenleving. We zijn daarom erg blij dat we de symposiareeks met dit onderwerp starten.”


Volgens Peter sluit de titel Our digital society under attack? Let’s make it secure! perfect aan bij de cyberveiligheidmissie van de UT, omdat die missie gericht is op het beveiligen van de digitale samenleving, waar ‘samenleving’ om drie redenen essentieel is:

  • Het onderzoek in cyberveiligheid levert wetenschappelijke inzichten op die praktische problemen in de maatschappij oplossen;
  • De multidisciplinaire aanpak: technische en sociale wetenschap ontmoeten elkaar. Dat geldt ook voor het UT-masteronderwijs op het vlak van cyberveiligheid, dat naast computer science ook gaat over business, innovatie, ondernemerschap, en juridische, economische en psychologische aspecten;
  • Het betrekken van externe stakeholders in het onderzoek.

Voor Peter was de externe focus van het symposium erg belangrijk. “Echte innovatie en maatschappelijke impact kunnen we als DSI alleen vormgeven als we samenwerken met de industrie, overheid en burgers.”


Uitkomsten

Het symposium bestond uit sprekers uit zowel het bedrijfsleven als de academische wereld. Er was een panel dat zich boog over de vraag of de radicale aard van sommige cyberaanvallen om meer drastische veiligheidsmaatregelen vraagt. Daarnaast kregen externe stakeholders gelegenheid hun beveiligingsproblemen met DSI-wetenschappers te delen, die mogelijk oplossingen kunnen ontwikkelen.

Andreas Peter is tevreden met de uitkomst van het symposium: “We hadden zo’n 80 deelnemers waarvan ongeveer de helft afkomstig was van buiten de UT. De sprekers leverden bijdragen van veel kwaliteit en er kwam een mooie discussie op gang. Het werd iedereen duidelijk dat we de cyberbeveiligingsproblemen in onze samenleving alleen kunnen oplossen door samen te werken en dat er een duidelijke commitment is om dit te doen. Voor mijzelf betekent dit: doelstelling bereikt en laten we beginnen!”

Lees meer over het symposium Our digital society under attack? Let’s make it secure! en het programma.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)