UTDSIDSIEventsDSI Meet Up: AI Literacy en de Curricula

DSI Meet Up: AI Literacy en de Curricula Juli editie

De DSI Meet up van woensdag 3 juli gaat over AI en de curricula op de UT.

Houd de Engelstalige website in de gaten voor meer informatie over het onderwerp en de spreker(s).