Intertwinend Nanna de Hullu

Transformeren tot magische sferen

Verweven met omgeving en natuur: Nanna is geboren met een hartaandoening, waardoor haar werk vaak is verweven met onderwerpen als groei, ruimte mogen innemen, ademen en leven. Het geschilderde maakt ze dusdanig eigen door het te transformeren totdat de sfeer ervan raakt aan het magische.

De hoofdrol wordt daarbij gegeven aan mossen- en plantstructuren die het beeld overwoekeren of kunnen vervreemden.