(c) Troubamour
(c) Troubamour

Zie Agenda

GROUNDLESS Troubamour

Waar eindig ik en waar begint de ander?
Kan ik nog een ik zijn als wij wij zijn?

Op een plein doemen drie mensen op. Ze zijn hier voor het eerst en gaan op onderzoek uit. Wie zijn ze hier? Waar is hun plek? Waar zijn de anderen en wie zijn ze samen?

Alledrie doen ze dappere pogingen om een eigen ruimte af te bakenen, een ruimte waarin ze autonoom kunnen zijn. Zienderogen verandert de plek in territoria waar harde keuzes worden gemaakt. De één kiest voor zichzelf ten koste van de ander. De ander kiest voor de één ten koste van zichzelf. Of is er een tussenweg?

Groundless is een fysieke straattheater voorstelling over grenzen, grenzeloosheid en de drang naar begrenzing. Over jezelf aanpassen aan de ander en daarmee soms een stukje van jezelf kunnen verliezen. De vraag die centraal staat is: wat blijft er over van jezelf, van een groep, of zelfs van een land, als de grenzen vervagen?

Troubamour en onderzoek

Troubamour maakt geëngageerd theater in de openbare ruimte. Haar publiek is altijd actief onderdeel van de voorstelling: soms onontkoombaar, maar nooit gedwongen.

In de fysieke straattheater voorstelling Groundless onderzoeken de performers samen met het publiek persoonlijke en gedeelde ruimte, het eigen wezen en de ander, het ik en het wij. Met een taal van poëtische en herkenbare beelden worden onuitgesproken, alledaagse verhoudingen onderzocht.

Groundless gaat over meer dan alleen je eigen grenzen. Het is juist nu belangrijk het ook te hebben over de drang om bij een groep te horen of je aan te passen om in een land te mogen wonen. Europa bestaat uit grenzen, maar is ontstaan vanuit een drang naar eenheid. Nationalisme popt op als grenzen vervagen. Wat betekenen de landsgrenzen nu in Europa: hebben we een eigen grond nodig om onze identiteit te bepalen?

Spel: Anna van Veen, Marrit Bausch en Margit Odems
Regie:  Fabián Alfredo Santarciel de la Quintana

Gratis toegang.