UTDienstenCESSACCRegelingenOngewenst gedrag en Agressieprotocol

Ongewenst gedrag

Bij ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, kun je je wenden tot de studentendecanen. Deze fungeren voor studenten als vertrouwenspersoon. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.