Ongewenst gedrag

Bij ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, kun je je wenden tot de studentendecanen. Deze fungeren voor studenten als vertrouwenspersoon. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.