Welke omstandigheden worden erkend voor tegemoetkoming overmacht?

1. ziekte (inclusief psychische problemen);
2. zwangerschap en bevalling;
3. een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis;
4. bijzondere familieomstandigheden, zoals:
    a. relatieproblemen,
    b. woon- en leefproblemen,
    c. ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer en zus;
    d. echtscheiding van jouw ouders:
    e. problemen meet de aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes;
5. een onvoldoende studeerbare opleiding;
6. erkende topsporters of topcultuurbeoefenaars;
7. andere omstandigheden, die - als ze niet worden gehonoreerd - zouden
    leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
In welke periode komt vertraging door deze omstandigheden in aanmerking voor ondersteuning?

Dat kan alleen in de C+1 periode. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar. Zowel voor de
bachelor als de master wordt de C+1 periode apart vastgesteld. Deze periode begint
vanaf het eerste moment van inschrijving voor de betreffende fase (bachelor of
master) in het hoger onderwijs.
Voor de bachelor zijn dat de 1e 4 jaar. Voor een 1-jarige master zijn dat de 1e 2 jaar
(voor een langer master, is die periode langer). 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Kom ik als pre-masterstudent in aanmerking voor FOBOS?

Nee. De enige uitzondering hierop is dat je FOBOS-tegemoetkoming overmacht kunt krijgen als er problemen met een onvoldoende studeerbare opleiding zijn vastgesteld. Op andere gronden kom je niet voor FOBOS in aanmerking.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik heb al een graad behaald en betaal daarom aan de UT het instellingscollegegeld. Kom ik voor FOBOS in aanmerking? 

Nee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik ben overgestapt van studie. Is dat van invloed op de C+1 periode?

De C+1 periode wordt geteld vanaf het eerste moment van inschrijving voor de betreffende studie fase (bachelor of master) in het hoger onderwijs. Dus als je van bachelor- of masteropleiding bent gewisseld, wordt gerekend vanaf de start van je eerste bachelor- of masteropleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is de procedure om voor tegemoetkoming overmacht in aanmerking te komen?

1. Je moet de omstandigheden direct bij jouw studieadviseur hebben gemeld zodra
    deze zich voordoen. Besproken wordt o.a. of aanpassingen nodig zijn (bijv.
    aangepast studieplan).
2. Loop je vertraging op door de omstandigheden, moet je je binnen 3 maanden
    melden bij de studentendecaan.
3. Na afloop van jouw omstandigheden, kun je binnen 3 maanden een aanvraag
    tegemoetkoming overmacht indienen via het online aanvraagformulier.
    Als je omstandigheden nog voortduren, maar je inschrijving stopt binnen kort of je
    bent aan het eind van je C+1 periode, moet je de aanvraag indienden in de laatste
    maand van inschrijving of in de laatste maand van je C+1 periode in.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik zit aan het eind van mijn C+1 periode, maar mijn omstandigheden zijn nog niet afgelopen. Wat moet ik doen?

Je kunt alleen over de C+1 periode in aanmerking komen voor tegemoetkoming overmacht. Je moet de aanvraag voor tegemoetkoming overmacht indienen uiterlijk in
de laatste maand van je C+1 periode.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik staak mijn studie/ben afgestudeerd binnen mijn C+1. Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Als je omstandigheden doorlopen tot aan het eind van je studie of studiestaken, moet je de aanvraag voor tegemoetkoming overmacht indienen uiterlijk in de laatste maand van inschrijving.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik heb van DUO een extra jaar studiefinanciering gekregen. Heeft dit invloed om mij tegemoetkoming overmacht?

Nee, sinds 1-1-2018 kun je een extra jaar studiefinanciering aanvragen naast je aanvraag voor tegemoetkoming overmacht, zonder dat dit van invloed is op de eventueel toegekende tegemoetkoming overmacht. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag