Hoe wordt de tegemoetkoming overmacht berekend?

1. De overmachtsperiode binnen C+1 wordt vastgesteld.
2. Het aantal EC dat je voor je studiefase (bachelor of master) nog moet afronden
    vanaf het begin van de overmachtsperiode wordt vastgesteld. De tegemoetkoming
    kan nooit meer zijn dan het aantal maanden dat nodig is om je programma af te
    ronden (uitgaande van een nominaal programma van 5 EC per maand).
3. Het aantal behaalde EC in de erkende vertraagde periode wordt vastgesteld.Dit
    wordt omgerekend naar maanden, uitgaande van 5 EC per maand.
4. De tegemoetkoming overmacht is:
    aantal maanden van erkende vertraagde periode minus het aantal maanden dat
    is berekend op grond van de behaalde EC in die periode (tot maximaal het aantal
    nog af te ronden EC's voor de betreffende studiefase).
    Daarnaast wordt gekeken of je al eerder een ondersteuning hebt gekeregen. Er kan
    namelijk nooit meer dan 24 maanden (tot € 8.000,-) worden ondersteund tijdens
    je gehele periode van studie aan de UT. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het bedrag voor een erkende maand FOBOS-tegemoetkoming overmacht?

Het bedrag is gelijk aan het gemiddelde maandbedrag collegegeld in de erkende overmachtsperiode. Het wordt uitbetaald als een gift.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik belasting betalen over de tegemoetkoming overmacht?

Nee, een tegemoetkoming overmacht is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) waarover geen belasting hoeft te worden betaald (zie Wet Inkomstenbelasting art. 3.104).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe ontvang ik de beslissing op mijn aanvraag?

De CPO stuurt je de beschikking met hun besluit per mail toe. Daarvoor wordt jouw UT-mailadres gebruikt. Wil je het op een ander adres ontvangen, geef dat dan door aan de griffie CPO

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag