Welke deadlines zijn van toepassing?

Meld je omstandigheden, zodra ze zich voordoen, bij jouw studieadviseur.

Loop je vertraging op door de omstandigheden, meld dit dan binnen 3 maanden bij de studentendecaan.

Dien een aanvraag in binnen 3 maanden na: afloop van de omstandigheid, het eind van je bachelor fase, het moment van uitschrijven of het einde van de C+1 periode.
Te laat ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen. Alleen als je kunt aantonen dat er een geldige reden is waardoor je te laat bent, zal de CPO jouw aanvraag in behandeling nemen (hardheidsclausule).

Lever zo veel mogelijk bewijsstukken in. Deze kun je mailen naar cpo@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik wil een aanvraag voor tegemoetkoming overmacht indienen. Hoe doe ik dat?

Je kunt de aanvraag indienen via het online aanvraagformulier. Dat kan alleen als je (nog) beschik over een UT-studentenaccount.
Het UT-studentenaccount verloopt 3 maanden na uitschrijven. Als dat het geval is, neem dan contact op met de griffie CPO.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke bijlagen moet ik bij mijn aanvraag indienen en hoe doe ik dat?

Je kunt de benodigde bijlagen mailen naar de griffie CPO. Welke bijlagen nodig zijn hangt af van de omstandigheid waarvoor je de aanvraag indient. Voor:

Ziekte (incl. psychische problemen) en functiebeperking: een verklaring van jouw arts of psycholoog. Je kunt hiervoor de standaard medische verklaring laten invullen. Je kunt ook contact op nemen met een campushuisarts.

Zwangerschap en bevalling: een verklaring van de verloskundige of gynaecoloog met de verwachte geboortedatum of een geboortebewijs. Bij een zwangerschap wordt aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te studeren. Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn. Een medische verklaring is dan verplicht.

Bijzondere familieomstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring inleveren. Dat kan bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog zijn of een overlijdensbericht bij overlijden familieleden.

Voor alle andere omstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring of verhelderende stukken inleveren.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Er is op het aanvraagformulier onvoldoende ruimte om mijn situatie toe te lichten. Wat nu?

Je kunt een uitgebreide toelichting mailen naar de griffie CPO. Deze zal jouw toelichting dan bij jouw aanvraag voegen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik vind het lastig om mijn situatie schriftelijk toe te lichten. Wat nu?

In dat geval kun je jouw situatie mondeling toelichtingen bij de studentendecaan.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag