Wanneer komt een organisatie in aanmerking voor activismebeurzen?

Een organisatie kan alleen beurzen krijgen als zij erkend zijn door de Student Union en voldoen aan de voorwaarden genoemd in FOBOS-regeling, met name Bijlage B.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan een SU-erkenning worden aangevraagd?

Een SU-erkenningsverzoek wordt ingediend bij de Student Union. Deze bepaalt of een organisatie Union-erkend wordt en daarmee voor activismebeurzen in aanmerking komt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Onze organisatie is SU-erkend maar staat nog niet in Bijlage B van de FOBOS. Hoeveel beurzen krijgen wij?

Zodra De Student Union jullie heeft erkend, zal met de griffie CPO worden besproken op hoeveel beurzen jullie recht hebben. Deze beurzen zullen in eerste instantie uit de extra- en incidentele activismebeurzen worden gehaald. Bij de 2-jaarlijkse peiling, zal de organisatie mogelijk in FOBOS, Bijlag B kunnen worden opgenomen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik zien of mijn organisatie activismebeurzen krijgt?

Bijlage B van de FOBOS, september 2018 geeft aan welke organisaties activismebeurzen kunnen krijgen over kalenderjaar 2019 en hoeveel beurzen dat zijn. Bijlage B van de FOBOS, september 2019 geeft dit aan voor de kalenderjaren 2020 en 2021.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Onze organisatie is erkend. Volgens ons hebben we recht op meer maanden dan in FOBOS, Bijlage B staat. Wat te doen?

Om de 2 jaar wordt door de Student Union op 1 november gekeken naar de leden aantallen per organisatie. Mede op basis daarvan kan voor de komende 2 jaren het aantal activismebeurzen voor je organisatie worden aangepast. Op 1 november 2019 wordt een peiling gehouden voor de kalenderjaren 2020 en 2021.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik doe een bestuursfunctie bij een landelijke organisatie. Kom ik voor een activismebeurs in aanmerking?

Als je een bestuursfunctie doet bij een politieke jongerenorganisaties of een landelijke organisatie die zich bezighoudt met activiteiten die belangrijk zijn voor het hoger onderwijs, kun je mogelijk voor een landelijke bestuursbeurs in aanmerking komen.
De organisatie kan hiervoor een aanvraag indienen bij DUO. Zie ook artikel 10 t/m 13 van de Regeling financiën hoger onderwijs.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag