Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden - FOBOS

Erkende omstandigheden voor Tegemoetkoming Overmacht -  bewijsstukken

Je moet mogelijk verklaringen of bewijzen indienen. Welke noodzakelijk zijn is afhandelijk van de omstandigheden waarvoor je een aanvraag indiend.

deze bewijsstukken zijn vereist bij een aanvraag voor tegemoetkoming overmacht op grond van:

 1. Ziekte en psychische problemen
  Ben je langdurig of chronisch ziek, vraag dan via de studentendecaan 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoortschot aan. Daarnaast kunt je tegemoetkoming overmacht aanvragen.
  Inleveren: een verklaring in van jouw arts of (studenten)psycholoog over de periode van jouw omstandigheden. Gebruik eventueel het standaardformulier medische verklaring.
 2. Zwangerschap en bevalling
  Inleveren: medische verklaring of geboortebericht.
  We gaan uit dat de vertraging niet groter is 4 maanden. Als de vertraging toch groter is, dan moet je via een medische verklaring aantonen wat de reden en periode is.
 3. Een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis
  Je vraagt eerst 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoortschot aan bij DUO via de studentendecaan. Ben je daarna nog steeds vertraagd of kom je niet aanmerking voor verlenging, vraag dan tegemoetkoming overmacht aan.
  Inleveren: een verklaring in van je arts of (studenten)psycholoog over de periode van jouw omstandigheden. Gebruik eventueel het standaardformulier medische verklaring.
 4. Ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer of zus
  Met partner bedoelen we jouw echtgenoot of de persoon met wie je als levenspartner samenwoont.
  Inleveren: indien mogelijk een medische verklaring in die de periode aangeeft. Bij overlijden moet je een overlijdensbericht inleveren.
 5. Echtscheiding ouders
  Inleveren: een echtscheidingsverklaring indien mogelijk.
 6. Relatieproblemen
  Inleveren: een ondersteunende verklaring indien mogelijk.
 7. Woon- en leefproblemen
  Inleveren: een ondersteunende verklaring indien mogelijk.
 8. Problemen met aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes
  Inleveren: een ondersteunende verklaring indien mogelijk.
 9. Onvoldoende studeerbare opleiding
  Inleveren: een uitvoerige toelichting over de oorzaak en periode van de vertraging. Geef aan welke afspraken je met jouw opleiding hebt gemaakt om de vertraging te beperken. Voeg eventuele aanvullende bewijsstukken toe.
  Jouw verhaal wordt naar de opleiding gestuurd en jij ontvangt hun reactie daarop. Vind je dat lastig, bespreek dan de procedure met een studentendecaan


Standaard model medische verklaring
download pdf