FOBOS

Stap 1: delen van gegevens

Voor je een aanvraag voor FOBOS Tegemoetkoming Overmacht kunt indienen, moet je eerst een aantal vragen invullen over delen van informatie.

delen gegevens tussen CPO en studentendecaan

Samenwerking CPO en SACC: de studentendecanen vallen onder afdeling Student Affairs, Coaching & Counselling (SACC). De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) en studentendecanen werken nauw samen. De CPO bespreekt gegevens uit jouw FOBOS-aanvraag tegemoetkoming overmacht met de studentendecanen om goede een beslissing te kunnen nemen. Met het indienen van deze aanvraag ben je op de hoogte gesteld van deze samenwerking en geef je automatisch toestemming aan de CPO om de inhoud van jouw aanvraag met de studentendecanen te bespreken. 

Toestemming aan de CPO om informatie te delen met de studieadviseur

De CPO deelt zonder jouw toestemming geen informatie met anderen

De CPO zal bij de behandeling van deze aanvraag advies inwinnen bij je studieadviseur, omdat je verplicht bent je omstandigheden tijdig te melden bij je studieadviseur. Vervolgens kan deze met jou mogelijke studieaanpassingen en eventueel een aangepast studieplan opgestellen. Het is te adviseren voor een juiste belissing op jouw aanvraag voor tegemoetkoming overmacht en mogelijke hulp vanuit de opleiding, dat de CPO en de studieadviseur informatie kunnen delen.  

s(alleen het nummer)

Na verzenden van dit toestemmingsformulier krijg je de knop voor het eigenlijke aanvraagformulier.
Je dient dan in te loggen met je studentnummer. (bij problemen: stel VPN in en/of gebruik een andere browser).