erkende omstandigheden

 • Welke omstandigheden worden erkend voor tegemoetkoming overmacht?

  1. ziekte (inclusief psychische problemen);
  2. zwangerschap en bevalling;
  3. een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis;
  4. bijzondere familieomstandigheden, zoals:
      a. relatieproblemen,
      b. woon- en leefproblemen,
      c. ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer en zus,
      d. echtscheiding van jouw ouders,
      e. problemen meet de aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes,
      f. mantelzorg,
     g. zwangerschapsverlof voor partners;
  5. een onvoldoende studeerbare opleiding;
  6. erkende topsporters of topcultuurbeoefenaars;
  7. andere omstandigheden, die - als ze niet worden gehonoreerd - zouden
      leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard;
  8. niet-verlenging van de accreditatie van de opleiding.

 • In welke periode komt vertraging door deze omstandigheden in aanmerking voor ondersteuning?

  Dat kan alleen in de C+1 periode. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar. Zowel voor de
  bachelor als de master wordt de C+1 periode apart vastgesteld. Deze periode begint
  vanaf het eerste moment van inschrijving voor de betreffende fase (bachelor of
  master) in het hoger onderwijs.
  Voor de bachelor zijn dat de 1e 4 jaar. Voor een 1-jarige master zijn dat de 1e 2 jaar (voor een langere master, is die periode langer). 

 • Ik doe een dubbele master. Wordt de vertraging berekend over beide masters?

  Bij het volgen van een ‘dubbele master’, waarbij je twee diploma’s ontvangt, wordt de C+1 periode berekend over de duur van het programma van één master.

 • Kom ik als pre-masterstudent in aanmerking voor FOBOS?

  Nee. De enige uitzondering hierop is dat je FOBOS-tegemoetkoming overmacht kunt krijgen als er problemen met een onvoldoende studeerbare opleiding zijn vastgesteld. Op andere gronden kom je niet voor FOBOS in aanmerking.

 • Ik heb al een graad behaald en betaal daarom aan de UT het instellingscollegegeld. Kom ik voor FOBOS in aanmerking? 

  Nee.

 • Ik ben overgestapt van studie. Is dat van invloed op de C+1 periode?

  De C+1 periode wordt geteld vanaf het eerste moment van inschrijving voor de betreffende studie fase (bachelor of master) in het hoger onderwijs. Dus als je van bachelor- of masteropleiding bent gewisseld, wordt gerekend vanaf de start van je eerste bachelor- of masteropleiding.

 • Wat is de procedure om voor tegemoetkoming overmacht in aanmerking te komen?

  1. Je moet de omstandigheden direct bij jouw studieadviseur hebben gemeld zodra
      deze zich voordoen. Besproken wordt o.a. of aanpassingen nodig zijn (bijv.
      aangepast studieplan).
  2. Loop je vertraging op door de omstandigheden, moet je je binnen 3 maanden
      melden bij de studentendecaan.
  3. Na afloop van jouw omstandigheden, kun je binnen 3 maanden een aanvraag
      tegemoetkoming overmacht indienen via het online aanvraagformulier.
      Als je omstandigheden nog voortduren, maar je inschrijving stopt binnen kort
      of je bent aan het eind van je C+1 periode, moet je de aanvraag indienden
      binnen 3 maanden na in de C+1 periode of in de laatste maand van je
      inschrijving.

 • Ik zit aan het eind van mijn C+1 periode, maar mijn omstandigheden zijn nog niet afgelopen. Wat moet ik doen?

  Je kunt alleen over de C+1 periode in aanmerking komen voor tegemoetkoming overmacht. Je moet de aanvraag voor tegemoetkoming overmacht indienen uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van je C+1 periode.

 • Ik staak mijn studie/ben afgestudeerd binnen mijn C+1. Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

  Als je omstandigheden doorlopen tot aan het eind van je studie of studiestaken, moet je de aanvraag voor tegemoetkoming overmacht indienen uiterlijk in de laatste maand van inschrijving.

 • Ik heb van DUO een extra jaar studiefinanciering gekregen. Heeft dit invloed om mij tegemoetkoming overmacht?

  Nee, sinds 1-1-2018 kun je een extra jaar studiefinanciering aanvragen naast je aanvraag voor tegemoetkoming overmacht, zonder dat dit van invloed is op de eventueel toegekende tegemoetkoming overmacht.