de aanvraag

 • Welke deadlines zijn van toepassing?
  1. Melden bij de studieadviseur: meld je omstandigheden zodra deze zich voordoen.
  2. Melden bij de studentendecaan: loop je vertraging op, meld dit dan binnen 3 maanden.
  3. Indienen van de aanvraag tegemoetkoming overmacht doe je:
   1. binnen 3 maanden na afloop van je omstandigheden, of
   2. binnen 3 maanden na afloop van je C+1 periode, wanneer je omstandigheden voortduren terwijl je bijna aan het eind van je C+1 periode bent, of
   3. uiterlijk in de laatste van maand van je inschrijving, wanneer je omstandigheden voortduren, maar je bij bijna aan het eind van je inschrijving bent.

  Te laat ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen. Kun aantonen dat er een geldige reden is waardoor je te laat bent, zal de CPO beoordelen of er reden is de hardheidsclausule toe te passen.

  Lever zo veel mogelijk bewijsstukken in. Deze kun je mailen naar cpo@utwente.nl

 • Ik wil een aanvraag voor tegemoetkoming overmacht indienen. Hoe doe ik dat?

  Je kunt de aanvraag indienen via het online aanvraagformulier. Dat kan alleen als je (nog) beschik over een UT mailaccount.
  Bij problemen neem contact op met de griffie CPO.

 • Welke bijlagen moet ik bij mijn aanvraag indienen en hoe doe ik dat?

  Je kunt de benodigde bijlagen mailen naar de griffie CPO. Welke bijlagen nodig zijn hangt af van de omstandigheid waarvoor je de aanvraag indient. Voor:

  Ziekte (incl. psychische problemen) en functiebeperking: een recente verklaring van jouw arts of psycholoog. Je kunt hiervoor de standaard medische verklaring laten invullen. Je kunt ook contact op nemen met een campushuisarts.

  Zwangerschap en bevalling: een recente verklaring van de verloskundige of gynaecoloog met de verwachte geboortedatum of een geboortebewijs. Bij een zwangerschap wordt aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te studeren. Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn. Een recente medische verklaring is dan verplicht.

  Bijzondere familieomstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring inleveren. Dat kan bijvoorbeeld een recente verklaring van een arts of psycholoog zijn of een overlijdensbericht bij overlijden familieleden.

  Voor alle andere omstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring of verhelderende stukken inleveren.  

 • Er is op het aanvraagformulier onvoldoende ruimte om mijn situatie toe te lichten. Wat nu?

  Je kunt een uitgebreide toelichting mailen naar de griffie CPO. Deze zal jouw toelichting dan bij jouw aanvraag voegen.

 • Ik vind het lastig om mijn situatie schriftelijk toe te lichten. Wat nu?

  In dat geval kun je jouw situatie mondeling toelichtingen bij de studentendecaan.