Erkenning van een organisatie

 • Wanneer komt een organisatie in aanmerking voor activismebeurzen?

  Een organisatie kan alleen beurzen krijgen als zij erkend zijn door de Student Union en voldoen aan de voorwaarden genoemd in FOBOS-regeling, met name Bijlage B.

 • Hoe kan een SU-erkenning worden aangevraagd?

  Een SU-erkenningsverzoek wordt ingediend bij de Student Union. Deze bepaalt of een organisatie Union-erkend wordt en daarmee voor activismebeurzen in aanmerking komt.

 • Onze organisatie is SU-erkend maar staat nog niet in Bijlage B van de FOBOS. Hoeveel beurzen krijgen wij?

  Zodra De Student Union jullie heeft erkend, zal met de griffie CPO worden besproken op hoeveel beurzen jullie recht hebben. Deze beurzen zullen in eerste instantie uit de extra- en incidentele activismebeurzen worden gehaald. Bij de jaarlijkse peiling, zal de organisatie mogelijk in FOBOS, Bijlag B kunnen worden opgenomen.

 • Waar kan ik zien of mijn organisatie activismebeurzen krijgt?

  Bijlage B van de FOBOS-regeling geeft aan welke organisaties activismebeurzen kunnen krijgen over bepaalde kalenderjaren.

 • Onze organisatie is erkend. Volgens ons hebben we recht op meer maanden dan in FOBOS, Bijlage B staat. Wat te doen?

  Jaarlijks wordt door de Student Union op 1 november voorafgaande het kalenderjaar gekeken naar de leden aantallen per organisatie. Mede op basis daarvan kan voor het daarop volgend kalenderjaar het aantal activismebeurzen voor je organisatie worden aangepast. 
  Voor vragen, neem contact op met de Student Union of de griffie CPO.

 • Ik doe een bestuursfunctie bij een landelijke organisatie. Kom ik voor een activismebeurs in aanmerking?

  Als je een bestuursfunctie doet bij een politieke jongerenorganisaties of een landelijke organisatie die zich bezighoudt met activiteiten die belangrijk zijn voor het hoger onderwijs, kun je mogelijk voor een landelijke bestuursbeurs in aanmerking komen.
  De organisatie kan hiervoor een aanvraag indienen bij DUO. Zie ook artikel 10 t/m 13 van de Regeling financiën hoger onderwijs.