Erkende omstandigheden voor Tegemoetkoming Overmacht -  bewijsstukken

bewijsstukken moeten mogelijk worden ingediend. Welke noodzakelijk zijn is afhankelijk van de omstandigheden waarvoor je een aanvraag indiend.

bewijsstukken vereist bij een aanvraag voor tegemoetkoming overmacht op grond van:

 1. Ziekte en psychische problemen
  Inleveren: een recente verklaring in van jouw BIG-geregistreerde arts of (studenten)psycholoog over de periode van jouw omstandigheden. Gebruik eventueel het standaardformulier medische verklaring.
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid, als je langdurig of chronisch ziek bent, 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoortschot aan te vragen bij DUO. Die aanvraag loopt via de studentendecaan.
 2. Zwangerschap en bevalling
  Inleveren: recente medische verklaring of geboortebericht.
  We gaan ervan uit dat de vertraging niet groter is dan 4 maanden. Als de vertraging toch groter is, dan moet je via een medische verklaring de reden en periode aantonen.
 3. Zwangerschapsverlof voor partners
  Inleveren: geboortebericht en een ondersteunende verklaring (indien mogelijk).
 4. Een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis
  Inleveren: een recente verklaring van je BIG-gerigistreerde arts of (studenten)psycholoog over de periode van jouw omstandigheden. Gebruik eventueel het standaardformulier medische verklaring.
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoortschot aan te vragen bij DUO. Neem hiervoor contact op met de studentendecaan. 
 5. Ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer of zus
  Met partner bedoelen we jouw echtgenoot of de persoon met wie je als levenspartner samenwoont.
  Inleveren: indien mogelijk een medische verklaring die de ziekteperiode aangeeft. Bij overlijden moet je een overlijdensbericht inleveren.
 6. Mantelzorg
  Inleveren: een ondersteunende verklaring (indien mogelijk).
 7. Echtscheiding ouders
  Inleveren: een echtscheidingsverklaring (indien mogelijk).
 8. Relatieproblemen
  Inleveren: een ondersteunende verklaring (indien mogelijk).
 9. Woon- en leefproblemen
  Inleveren: een ondersteunende verklaring (indien mogelijk).
 10. Problemen met aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes
  Inleveren: een ondersteunende verklaring (indien mogelijk).
 11. Onvoldoende studeerbare opleiding
  Inleveren: een uitvoerige toelichting over de oorzaak en periode van de vertraging. Geef aan welke afspraken je met jouw opleiding hebt gemaakt om de vertraging te beperken. Voeg eventuele aanvullende bewijsstukken toe.
  Jouw verhaal wordt naar de opleiding gestuurd met het verzoek om een reactie (jij krijgt daarvan een afschrift). Vind je dat lastig, bespreek dan de procedure met een studentendecaan voordat je de aanvraag indient.
 12. Niet-verlening van de accreditatie van de opleiding
  Inleveren: een ondersteunende verklaring (indien mogelijk).


Standaard model medische verklaring
download pdf