Autonomieproblemen zijn te herkennen aan onder andere

 • Geen contact hebben en kunnen houden met je eigen gevoel.
 • Moeite met grenzen herkennen en stellen.
 • Problemen met conflicten aangaan.
 • Moeite met boosheid toestaan en uiten.
 • Jezelf wegcijferen.
 • Geen keuzes kunnen maken.
 • Problematische ouder-kindrelatie.
 • Oververantwoordelijk voelen voor anderen.

Doel van deze groep 

 • Controle over je eigen leven krijgen.
 • Zelfvertrouwen opbouwen.
 • Weten wat je wilt en dit kenbaar kunnen maken.
 • Grenzen kunnen herkennen en stellen.
 • Je met anderen verbonden voelen, zonder jezelf ‘kwijt te raken’.
 • Beter met nieuwe situaties omgaan.