Studeren en mantelzorgtaken

mantelzorger zijn

Structurele zorg bieden aan iemand in jouw directe sociale omgeving wegens een langdurige ziekte, handicap, verslaving of mentale klachten kan erg uitdagend zijn. Deze zorgtaak kan fysiek en geestelijk zoveel van je vragen dat je studie onder druk kan komen te staan en je eigen gezondheid er onder gaat lijden. De universiteit biedt je ruimte om daar over te praten en ondersteuning als dat nodig is.

Ondersteuning

Aanvullende informatie